Stadt­ent­wick­lung

Kar­te-Stadt­plan Baut­zen 1890: https://adressbuecher.sachsendigital.de/suchergebnisse/adressbuch/Book/list/bautzen/1890/

Info­text Stadt­ent­wick­lung (PDF)

Bildseite+Quelle Stadt­ent­wick­lung (PDF)

Arbeits­blatt Stadt­ent­wick­lung (PDF)